LAIN-LAIN PENGUMUMAN/PESANAN

DIKEHENDAKI HARUN B. Nahwi No. K/P: (tiada) dikehendaki hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Port Dickson bagi Kes Mal No: 05001-051-0376-2020 pada 26.11.20 jam 9.00 pagi kerana anak kamu Norhayati bt Harun No. K/P: 960117-14-6176 mohon Wali Hakim. Hadir atau tidak, keputusan dibuat.

16-11-2020
1299568

DIKEHENDAKI ALI UMAR bin Tunku Ismail No. K/P: 671010-71-6035 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Rembau bagi kes Mal No: 05002-051-0235-2020 pada 1.12.2020 jam 10.00 pagi kerana Zurhaini Hanom binti Ali Umar No. K/P: 930405-03-5174 mohon Wali Hakim. Hadir atau tidak, keputusan dibuat.

13-11-2020
1299637

DIKEHENDAKI MALR BIN Omar No. K/P: (tiada) hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Seremban bagi Kes Mal No: 05005-051-0848-2020 pada 17.11.20 jam 9.00 pagi kerana anak kamu Mazidah binti Malr No. K/P: 961009-12-6244 mohon Wali Hakim. Hadir atau tidak, keputusan dibuat.

13-11-2020
1300155

MENCARI WARIS KEPADA Azizah Binti Abdul Manaf yang beralamat terakhir di Ipoh, Perak supaya menghubungi waris Mohamed Nor Bin Abdul Manaf di talian 019-5175257 kerana urusan Faraid Keluarga.

12-11-2020
1299961

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top