PERIBADI

MINTA PERHATIAN KEPADA Mirnawati Bt Wahid k/p: 910724-01-5148 diminta hadir ke Mahkamah rendah syariah Johor Bahru pada 5/07/2022 jam 9.00 pagi kerana suami kamu Muhamad Zulkhairi Bin Zulkefli Muhamad k/p: 910501-01-5909 telah membuat permohonan cerai. Hadir/tidak keputusan akan diberi

29-06-2022
1407800

KAMU MOHAMMED SARWAR Hossian Bhuiyan Bin Mohammed Ahmed Bhuiyan, No. Pasport : BK0738493, alamat terakhir Kampung Belimbing, 08200 Sik, Kedah pada 03hb. Julai 2022 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Siti Aminah Binti Abdullah, No. K/P : 860510-26-5202, membuat Tuntutan Cerai Taklik. Hadir/ Tidak Hadir, perbicaraan akan dijalankan.

23-06-2022
1405995

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top