PERIBADI

KAMU SAM @ Samsul Bin Selamat No K/P: 790919-12-5649, dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur (No Kes: 14400-028- 0480-2017) pada 23-11-2017 jam 9.30 pagi kerana bekas isteri kamu Moltazamah Binti Tamsur, No K/P: 801122-71-5072 membuat Tuntutan Hadhanah. Hadir/ Tidak Hadir perbicaraan akan dijalankan.

19-11-2017
971933

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top